United Nations Framework Convention on Climate change

United Nations Framework Convention on Climate change
Kioto protokolas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tarptautinis susitarimas, pasirašytas 1997 m. Kiote (Japonija) vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje, kuriuo įsipareigojama per penkerius metus (2008–2012 m.) 5 % sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano, anglies suboksido) kiekį palyginti su 1990 m. kiekiu (įsigaliojo 2005 m.). Veiksmingiausi būdai: švaresnių technologijų kūrimas ir diegimas, energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas. Lietuva ratifikavo 2002 m. atitikmenys: angl. Convention on Climate change; United Nations Framework Convention on Climate change vok. Klimakonvention, f; Klimaprotokol von Kioto; Rahmübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, n rus. Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • United Nations Framework Convention on Climate Change — n. A nonbinding international treaty passed in 1992 that states the desirability of reducing greenhouse gas emissions and slowing climate change. See also Kyoto Protocol The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks,… …   Law dictionary

  • United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC logo. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC or FCCC) is an international environmental treaty produced at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the Earth… …   Wikipedia

  • United Nations Framework Convention on Climate Change — Deutsche Sonderbriefmarke 1995 Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (engl. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ist ein internationales Umweltabkommen mit dem Ziel, eine gefährliche anthropogene Störung des… …   Deutsch Wikipedia

  • United Nations Framework Convention on Climate Change — n. UNFCCC, FCCC, international environmental treaty establish during the United Nations Conference on Environment and Development which took place in 1992 in Rio de Janeiro with a purpose to reduce discharge of greenhouse gas as to fight global… …   English contemporary dictionary

  • Convention on Climate change — Kioto protokolas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tarptautinis susitarimas, pasirašytas 1997 m. Kiote (Japonija) vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje, kuriuo įsipareigojama per penkerius metus (2008–2012 m.) 5 % sumažinti …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Framework Convention on Climate Change — FCCC, UNFCCC, international environmental treaty establish during the United Nations Conference on Environment and Development which took place in 1992 in Rio de Janeiro with a purpose to reduce discharge of greenhouse gas as to fight global… …   English contemporary dictionary

  • United Kingdom Climate Change Programme — United Kingdom energy related articles Government energy policy Energy use and conservation Nuclear power Solar power Wind power Energy efficiency in housing …   Wikipedia

  • Climate Change Response Act 2002 — Climate Change Response Act Parliament of New Zealand Long title/ Purpose Administered by Ministry for the Environment …   Wikipedia

  • Climate change and agriculture — are interrelated processes, both of which take place on a global scale.[1] Global warming is projected to have significant impacts on conditions affecting agriculture, including temperature, carbon dioxide, glacial run off, precipitation and the… …   Wikipedia

  • Climate change in Australia — Climate change has become a major issue in Australia due to drastic climate events since the turn of the 21st century that have focused government and public attention.[1] Rainfall in Australia has increased slightly over the past century,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”